Okna skrzynkowe
Produkowane przez naszą firmę okna skrzynkowe przeznaczone są przede wszystkim do budynków zabytkowych, gdzie należy dokładnie odwzorować oryginalny wygląd okien przy zastosowaniu nowoczesnej technologii produkcji.
Możemy wyróżnić okna skrzynkowe o klasycznej konstrukcji. Charakteryzują się one rozwiązaniem konstrukcyjnym polegającym na tym, że kwatery zewnętrzne i wewnętrzne tych okien otwierają się do wewnątrz. Kolejnym klasycznym rozwiązaniem konstrukcyjnym są okna skrzynkowe tzw. polskie, gdzie kwatery zewnętrzne okien otwierają się na zewnątrz a kwatery wewnętrzne otwierają się do wnętrza budynku.
Proponujemy Państwu również następujące rozwiązania w zakresie okien skrzynkowych:
  • Od strony zewnętrznej – okno w systemie POLSTOL68, szklenie pakietem 4/16/4
  • Pomiędzy kwaterami skrzynka szerokości 12 cm
  • Od strony wewnętrznej – kwatera wewnętrzna grubości 44mm, szklenie szybą pojedynczą 4 mm
Oczywiście możliwe są różne konfiguracje w zakresie konstrukcji samego okna skrzynkowego, są to m.in.
  • zastosowane szklenie np. szyby dwukomorowe, antywłamaniowe, bezpieczne, itp.
  • zastosowane drewno do produkcji okien skrzynkowych np. sosna, meranti, dąb
  • wymagane przez klienta właściwości techniczne okna, np. okno zewnętrzne w systemie POLSTOL68, ENERGO EF-78 lub ENERGO EF-92
Przykładowe realizacji z naszymi oknami