Certyfikaty i gwarancja

Zapraszamy do zapoznania się z posiadanymi przez nas dokumentami, potwierdzającymi nasze doświadczenie i wysoką jakość usług, które oferujemy:

Warunki gwarancji

Instrukcja pielęgnacji stolarki

Aprobata techniczna – drzwi

Certyfikat zgodności MACO

Certyfikat Akzo Nobel

Deklaracja właściwości użytkowych – okna